Posts tagged "shuji kondo"
 1. 1 month ago 
  [WRESTLE-1 Event Cards for August 2014]WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/16/2014 [Sat] 18:00 @ Yamagata Big Wing() Andy Wu & El Hijo del Pantera vs. NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai)() Hiroki Murase vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)() Ryota Hama vs. Rionne Fujiwara (Novus)() Minoru Tanaka & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)() Yasufumi Nakanoue vs. Manabu Soya [FREE]() Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. TAJIRI & AKIRA() KAI, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree (DESPERADO)WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/17/2014 [Sun] 17:00 @ Kasai Sports Center in Aomori() Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama (Novus)() Ryota Hama & Andy Wu vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & El Hijo del Pantera() Yasufumi Nakanoue vs. Koji Doi (Novus)() TAJIRI & AKIRA vs. NOSAWA Rongai & MAZADA() Masakatsu Funaki, Kaz Hayashi & Daiki Inaba vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree (DESPERADO)() KAI & Hiroshi Yamato vs. Manabu Soya [FREE] & Minoru TanakaWRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/20/2014 [Wed] 18:30 @ Kushiro Seiundai Gymnasium in Hokkaido() Yasufumi Nakanoue, Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)() Ryota Hama vs. Rionne Fujiwara (Novus)() Kaz Hayashi & Shuji Kondo (Team 246) vs. Andy Wu & El Hijo del Pantera() AKIRA vs. KAZMA SAKAMOTO [FREE]() Masakatsu Funaki, Minoru Tanaka & Hiroshi Yamato vs. TAJIRI, NOSAWA Rongai & MAZADA() KAI & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & Rene DupreeWRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/22/2014 [Fri] 18:30 @ Yakumo-cho General Gymnasium () Hiroki Murase vs. Rionne Fujiwara (Novus)() Andy Wu vs. El Hijo del Pantera() Yasufumi Nakanoue & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)() Ryota Hama vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)() Kaz Hayashi & Shuji Kondo (Team 246) vs. NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai)() Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & AKIRA() KAI & Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene DupreeWRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/23/2014 [Sat] 18:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido() Yasufumi Nakanoue, Andy Wu & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)() El Hijo del Pantera vs. Rene Dupree() Ryota Hama vs. Hiroki Murase() NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai) vs. Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE] (DESPERADO)() Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & AKIRA() Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Davey Richards & Eddie Edwards (The Wolves) [both TNA]() Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono() KAI & Hiroshi Yamato vs. Seiya Sanada [TNA] & Taiyo Kea [FREE]WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/24/2014 [Sun] 16:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido() Yasufumi Nakanoue & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)() Ryota Hama & Andy Wu vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & El Hijo del Pantera() Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Minoru Tanaka & Daiki Inaba() TAJIRI vs. Rene Dupree() Masakatsu Funaki vs. AKIRA() NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai) vs. Davey Richards & Eddie Edwards (The Wolves) [both TNA]() Seiya Sanada [TNA] vs. Hiroshi Yamato() KAI, Taiyo Kea [FREE] & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE]WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8//2014 [Tue] 18:30 @ Asahikawa Local Industry Promotion Center in Hokkaido() Andy wu & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)() NOSAWA Rongai vs. El Hijo del Pantera() Ryota Hama vs. Koji Doi() Masakatsu Funaki & Daiki Inaba vs. TAJIRI & AKIRA() Kaz Hayashi, Shuji Kondo & Minoru Tanaka vs. Davey Richards, Eddie Edwards & MAZADA() Seiya Sanada [TNA] vs. Yasufumi Nakanoue() KAI, Taiyo Kea [FREE], Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1], KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene DupreeWRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/31/2014 [Sun] 18:00 @ Korakuen Hall in Tokyo() Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Davey Richards & Eddie Edwards() Special Single Match: Keiji Mutoh & AKIRA vs. Seiya Sanada & Taiyo Kea [FREE]

  [WRESTLE-1 Event Cards for August 2014]

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/16/2014 [Sat] 18:00 @ Yamagata Big Wing
  () Andy Wu & El Hijo del Pantera vs. NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai)
  () Hiroki Murase vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)
  () Ryota Hama vs. Rionne Fujiwara (Novus)
  () Minoru Tanaka & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)
  () Yasufumi Nakanoue vs. Manabu Soya [FREE]
  () Masakatsu Funaki & Hiroshi Yamato vs. TAJIRI & AKIRA
  () KAI, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree (DESPERADO)

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/17/2014 [Sun] 17:00 @ Kasai Sports Center in Aomori
  () Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama (Novus)
  () Ryota Hama & Andy Wu vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & El Hijo del Pantera
  () Yasufumi Nakanoue vs. Koji Doi (Novus)
  () TAJIRI & AKIRA vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
  () Masakatsu Funaki, Kaz Hayashi & Daiki Inaba vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree (DESPERADO)
  () KAI & Hiroshi Yamato vs. Manabu Soya [FREE] & Minoru Tanaka

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/20/2014 [Wed] 18:30 @ Kushiro Seiundai Gymnasium in Hokkaido
  () Yasufumi Nakanoue, Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)
  () Ryota Hama vs. Rionne Fujiwara (Novus)
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo (Team 246) vs. Andy Wu & El Hijo del Pantera
  () AKIRA vs. KAZMA SAKAMOTO [FREE]
  () Masakatsu Funaki, Minoru Tanaka & Hiroshi Yamato vs. TAJIRI, NOSAWA Rongai & MAZADA
  () KAI & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & Rene Dupree

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/22/2014 [Fri] 18:30 @ Yakumo-cho General Gymnasium
  () Hiroki Murase vs. Rionne Fujiwara (Novus)
  () Andy Wu vs. El Hijo del Pantera
  () Yasufumi Nakanoue & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)
  () Ryota Hama vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo (Team 246) vs. NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai)
  () Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & AKIRA
  () KAI & Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/23/2014 [Sat] 18:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido
  () Yasufumi Nakanoue, Andy Wu & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)
  () El Hijo del Pantera vs. Rene Dupree
  () Ryota Hama vs. Hiroki Murase
  () NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai) vs. Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE] (DESPERADO)
  () Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & AKIRA
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Davey Richards & Eddie Edwards (The Wolves) [both TNA]
  () Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono
  () KAI & Hiroshi Yamato vs. Seiya Sanada [TNA] & Taiyo Kea [FREE]

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/24/2014 [Sun] 16:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido
  () Yasufumi Nakanoue & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama & Koji Doi (Novus)
  () Ryota Hama & Andy Wu vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & El Hijo del Pantera
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Minoru Tanaka & Daiki Inaba
  () TAJIRI vs. Rene Dupree
  () Masakatsu Funaki vs. AKIRA
  () NOSAWA Rongai & MAZADA (Tokyo Gurentai) vs. Davey Richards & Eddie Edwards (The Wolves) [both TNA]
  () Seiya Sanada [TNA] vs. Hiroshi Yamato
  () KAI, Taiyo Kea [FREE] & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE]

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8//2014 [Tue] 18:30 @ Asahikawa Local Industry Promotion Center in Hokkaido
  () Andy wu & Hiroki Murase vs. Yusuke Kodama & Jiro “Ikemen” Kuroshio (Novus)
  () NOSAWA Rongai vs. El Hijo del Pantera
  () Ryota Hama vs. Koji Doi
  () Masakatsu Funaki & Daiki Inaba vs. TAJIRI & AKIRA
  () Kaz Hayashi, Shuji Kondo & Minoru Tanaka vs. Davey Richards, Eddie Edwards & MAZADA
  () Seiya Sanada [TNA] vs. Yasufumi Nakanoue
  () KAI, Taiyo Kea [FREE], Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1], KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree

  WRESTLE-1 TOUR 2014 FLASHING SUMMER, 8/31/2014 [Sun] 18:00 @ Korakuen Hall in Tokyo
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Davey Richards & Eddie Edwards
  () Special Single Match: Keiji Mutoh & AKIRA vs. Seiya Sanada & Taiyo Kea [FREE]

   
 2. Notes: 2 / 1 month ago 
  [DDT News] It has been announced that Kota Ibushi will be in singles competition against W-1’s Shuji Kondo for DDT’s upcoming Ryogoku Kokugikan show on August 17th.Currently Ibushi is out of action due to suffering from the effects of a concussion which he sustained earlier in July. Ibushi was forced to miss NJPW’s currently on-going G1 CLIMAX tournament, but is expected to bounce back after taking some much needed rest.Below is the announced card for the show.Dramatic Dream Team “Ryogoku Peter Pan 2014” 8/17/2014 [Sun] 14:00 @ Ryogoku Kokugikan in Tokyo(0-1) Dark Match #1 ~ Tokyo Joshi Offer: Miyu Yamashita, KANNA & Chikagi Kiba vs. Shoko Nakajima, Yuka Sakazaki & Erin(0-2) Dark Match #2 ~ DDT vs UNION: Shunma Katsumata, Gota Ihashi, Rion Mizuki & Hoshitango vs. Masayuki Mitomi, Tomoya Kawamura, SAGAT & Daichi Kazato (1) MIKAMI & GENTARO [FREEDOMS] vs. Yasu Urano & Akito(2) Iron Man Heavy Metal Championship Match: [1,006th Champion] Akihiro vs. [Challengers] Daichi Sasaki, Tomomitsu Matsunaga, Kazuki Hirata, Tetsuya Endo, Gorgeous Matsuno, Toru Owashi, DJ Nira, Shiro Koshinaka, Nonoko, Ai Shimizu, FUMA, Kizaemo Saiga(3) 6 Person Tag Match: Aja Kong [OZ Academy], Antonio Honda [FREE] & Hiroshi Fukuda [UNION] vs. Makoto Oishi, Ladybeard & Saki Akai(4) KO-D 6 Man Tag Championship Match: [12th Champions] KUDO, Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi vs. [Challengers] Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao~ 1st title defense.(5) DDT EXTREME Championship Match: [29th Champion] Danshoku Dino vs. [Challenger] Muscle Sakai~ 1st title defense.(6) Throughout the Entire Ryogoku Anywhere Falls Match: Sanshiro Takagi & Jun Kasai [FREEDOMS] vs. Minoru Suzuki [Pancrase MISSION] & Michael Nakazawa(7) Special Single ~ Kota Ibushi’s Return Match: Kota Ibushi vs. Shuji Kondo(8) Special Single Match: Konosuke Takeshita vs. Hiroshi Tanahashi [NJPW](9) KO-D Openweight Championship 3WAY Match: [48th Champion] HARASHIMA vs. [Challenger/KING OF DDT 2014 Winner] Isami Kodaka vs. [Challenger] Kenny Omega~ 3rd title defense.

  [DDT News] It has been announced that Kota Ibushi will be in singles competition against W-1’s Shuji Kondo for DDT’s upcoming Ryogoku Kokugikan show on August 17th.

  Currently Ibushi is out of action due to suffering from the effects of a concussion which he sustained earlier in July. Ibushi was forced to miss NJPW’s currently on-going G1 CLIMAX tournament, but is expected to bounce back after taking some much needed rest.

  Below is the announced card for the show.
  Dramatic Dream Team “Ryogoku Peter Pan 2014” 8/17/2014 [Sun] 14:00 @ Ryogoku Kokugikan in Tokyo

  (0-1) Dark Match #1 ~ Tokyo Joshi Offer: Miyu Yamashita, KANNA & Chikagi Kiba vs. Shoko Nakajima, Yuka Sakazaki & Erin
  (0-2) Dark Match #2 ~ DDT vs UNION: Shunma Katsumata, Gota Ihashi, Rion Mizuki & Hoshitango vs. Masayuki Mitomi, Tomoya Kawamura, SAGAT & Daichi Kazato

  (1) MIKAMI & GENTARO [FREEDOMS] vs. Yasu Urano & Akito

  (2) Iron Man Heavy Metal Championship Match: [1,006th Champion] Akihiro vs. [Challengers] Daichi Sasaki, Tomomitsu Matsunaga, Kazuki Hirata, Tetsuya Endo, Gorgeous Matsuno, Toru Owashi, DJ Nira, Shiro Koshinaka, Nonoko, Ai Shimizu, FUMA, Kizaemo Saiga

  (3) 6 Person Tag Match: Aja Kong [OZ Academy], Antonio Honda [FREE] & Hiroshi Fukuda [UNION] vs. Makoto Oishi, Ladybeard & Saki Akai

  (4) KO-D 6 Man Tag Championship Match: [12th Champions] KUDO, Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi vs. [Challengers] Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Soma Takao
  ~ 1st title defense.

  (5) DDT EXTREME Championship Match: [29th Champion] Danshoku Dino vs. [Challenger] Muscle Sakai
  ~ 1st title defense.

  (6) Throughout the Entire Ryogoku Anywhere Falls Match: Sanshiro Takagi & Jun Kasai [FREEDOMS] vs. Minoru Suzuki [Pancrase MISSION] & Michael Nakazawa

  (7) Special Single ~ Kota Ibushi’s Return Match: Kota Ibushi vs. Shuji Kondo

  (8) Special Single Match: Konosuke Takeshita vs. Hiroshi Tanahashi [NJPW]

  (9) KO-D Openweight Championship 3WAY Match: [48th Champion] HARASHIMA vs. [Challenger/KING OF DDT 2014 Winner] Isami Kodaka
  vs. [Challenger] Kenny Omega
  ~ 3rd title defense.

   
 3. Notes: 2 / 1 month ago 

  [WRESTLE-1 News] Mutoh officially announced a tournament to crown the very first W-1 Champion, Kaz & Kondo want a rematch for the TNA belts, and the former WNC rookies look to continue an alliance amongst themselves, and more…

  Keiji Mutoh officially announced that WRESTLE-1 will be introducing their very own singles belt soon and that there will be a tournament to crown the very first champion.

  The plan is for 16 wrestlers to compete in a single elimination style tournament over 3 days in September with the championship to determined on October 8th at the Korakuen Hall. The first round matches to be on 9/21 and 9/22, then the quarter-finals on 9/23 in Nagoya, then the semi-final and final to be on 10/8 at Korakuen. The Championship also appears to be open-weight, so the playing field is open to all of the W-1 talent to be “the” Champion.

  Keiji Mutoh stated that he will not be competing in the tournament, but he wants to see the new generation get their time to shine and showcase their true power. He hopes that bringing in their own belt that the competition between the wrestlers will intensify and will give everyone something to strive to achieve.

  Manabu Soya forced his way into the press conference as he wanted to make a direct appeal to compete in the tournament as well. Mutoh stated that he is only planning on the W-1 affiliated talent to be involved, where Soya is “technically” freelance. So Mutoh rejected Soya’s appeal. Soya did not take the rejections as a total shot down as he will “inject the wild” and prove that he is worthy of competing for the belt.
  ————————————————————————-
  Kaz Hayashi and Shuji Kondo (Team 246) announced that the TNA World Tag Champions “The Wolves” Davey Richards & Eddie Edwards will once more be making their ways over to Japan as “the plan” is for the TNA Tag belts to be in defense on the August 31st show at the Korakuen Hall. Of course that is if The Wolves remain as champions by that time.

  Before that match takes place though it was announced that Davey Richards and Eddie Edwards will be competing against Team 246 in a non-title match on August 23rd. The Wolves will be competing on the 8/23, 8/24, 8/26, and then the 8/31 shows of the August tour.

  Look for a separate post in the near future for the full event cards for August.

  ————————————————————————-
  Yusuke Kodama, Jiro “Ikemen” Kuroshio, Koji Doi, and Rionne Fujiwara were also apart of the press conference as they announced they will be continue on with an alliance, following WNC, as “Novus”.
  Which in Latin means “new”. The team is looking to leave their mark with their new path in WRESTLE-1 and they plan to show a whole new side of W-1 when it is all said and done.

  As seen with yesterday’s show, there is a giant split among the original W-1 talent/rookies and the former WNC/ now W-1 rookies. Novus though aims to show that they are all on the same page in leaving their mark in W-1.
  ————————————————————————-
  Then lastly Yasufumi Nakanoue will be undertaking an excursion to Canada to train with Rene Dupree in Canada. Yasu is expected to be back in Japan on August 6th.

  Seiki Yoshioka’s injury earlier this month is still a problem, but he has been cleared enough to compete as long he limits his high-flying. Seiki is current in England as he is training as well as defending his newly won British Light-Heavyweight Championship. He is expected to be back in Japan before the first year anniversary in September.

  Best of luck to the young boys as they look to continue honing their craft and return stronger and better before. [CP/BushidoRX]
 4. Notes: 1 / 1 month ago 

  WRESTLE-1 results for July 21, 2014 [Fire Festival: KAI vs. Sai]

  image
  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/21/2014 [Mon] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

  1,150 Spectators

  (1) 6 Man Tag Match: Hiroshi Yamato, Minoru Tanaka & Ryota Hama vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Yamato (7:08) following a Northern Light Bomb on MAZADA.

  (2) Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree
  Winner: Kondo (7:45) folllowing a King Kong Lariat.
  ~ Team 246 appears to be back in top form and signaled that they are looking to obtain tag gold. Kaz stated that they want another shot at the TNA Tag belts.

  (3) 6 Man Tag Match: Andy Wu, Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Koji Doi, Jiro “Ikemen” Kuroshio & Rionne Fujiwara
  Winner: Kuroshio (11:50) with the Ikemen Spiral (Modified Moonsault Press) on Murase.
  ~ The split between the dojo is apparent with the original Mutoh rookies and the former WNC rookies forming two different groups. Tensions are definitely high.

  (4) Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama
  Winner: Kodama (11:43) with a Corkscrew Moonsault Press.
  image
  ~ Kodama stated that he will continue “non-stop” through W-1.

  (5) Special Tag Match: Keiji Mutoh & Masakatsu Funaki vs. TAJIRI & AKIRA
  Winner: Mutoh (12:11) following the Shining Wizard on AKIRA.
  image


  (6) Zero1 Sanctioned Fire Festival 2014 A Block Match: KAI vs. Ryoji Sai [ZERO1]
  Winner: KAI (16:37) with the Splash Plancha.
  image
  ~ KAI stated that he is now on the path to be crowned the very first W-1 Champion.
  ~ First public mention of the W-1’s own main singles belt.

  ZERO1’s Fire Festival 2014 ~ Full Info
  http://puroresuspirit.wordpress.com/2014/06/24/zero1s-fire-festival-2014-full-info/

  (7) Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono
  Winner: Kono (18:42) following the Giant Knee Drop.
  image~ Kono continues his singles domination and takes out the “Wild Soya”.
  ~ Soya stated that he will not stop hunting DESPERADO.

 5. Notes: 2 / 2 months ago 

  WRESTLE-1 results for July 13, 2014

  imageWRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/13/2014 [Sun] 18:00 @ Hiroshima Industrial Building, East Hall
  600 Spectators (crowded)

  ————————————-
  Injury Update: It appears Daiki Inaba is suffering from a concussion and will be unable to compete for at least this month. All events will be changed to reflect his absence. El Hijo del Pantera has taken his place so far.
  ————————————-

  (1) El Hijo del Pantera vs. Hiroki Murase
  Winner: Pantera (7:02) following a Swanton Bomb.

  (2) Andy Wu vs. NOSAWA Rongai [Tokyo Gurentai]
  Winner: NOSAWA (9:57) with a Camel Clutch.

  (3) Masaktsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & MAZADA (Tokyo Gurentai)
  Winner: Funaki (9:12) following the Hybrid Blaster on MAZADA.

  (4) Ryota Hama vs. Rene Dupree
  Winner: Dupree (7:35) following a Diving Elbow Drop.

  (5) 6 Man Tag Match: Shuji Kondo, Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio
  Winner: Kondo (15:53) following the King Kong Lariat on Kuroshio.

  (6) KAI & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO [FREE]
  Winner: KAI (15:20) with the Splash Plancha on KAZMA.

  [WRESTLE-1 Upcoming Events Update] July 12th to July 21st.
  http://keepingthespiritalive.tumblr.com/post/91151961115/wrestle-1-upcoming-events-update-july-12th-to

 6. 2 months ago 
  [WRESTLE-1 Upcoming Events Update] July 12th to July 21st.WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/12/2014 [Sat] 18:00 @ Izumo Gymnasium in Shimane() Andy Wu vs. NOSAWA Rongai [Tokyo Gurentai]() Shuji Kondo vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio() Yasufumi Nakanoue & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi() Ryota Hama vs. Hiroki Murase() Masaktsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & MAZADA (Tokyo Gurentai)() 6 Man Tag Match: KAI, Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene DupreeWRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/13/2014 [Sun] 18:00 @ Hiroshima Industrial Building, East Hall() Daiki Inaba vs. Hiroki Murase() Ryota Hama vs. Rene Dupree() Andy Wu vs. NOSAWA Rongai [Tokyo Gurentai]() Masaktsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & MAZADA (Tokyo Gurentai)() 6 Man Tag Match: Shuji Kondo, Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio() KAI & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO [FREE]WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/15/2014 [Tue] 18:30 @ Joetsu City Kosei Kitakaikan() Ryota Hama & Kikutaro [Akiba] vs. NOSAWA Rongai & MAZADA [both Tokyo Gurentai]() Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio() Andy Wu vs. Yusuke Kodama() Masakatsu Funaki & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO [FREE]() Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Shuji Kondo & Minoru Tanaka() KAI vs. Rene DupreeWRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/16/2014 [Wed] 18:30 @ Matsumoto Shinshu Sky Park in Nagano() Minoru Tanaka vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio() Shuji Kondo vs. Andy Wu() Ryota Hama & Kikutaro [Akiba] vs. NOSAWA Rongai & MAZADA [both Tokyo Gurentai]() Masakatsu Funaki vs. Rene Dupree() Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama & Koji Doi() KAI, Hiroshi Yamato & Manabu Soya vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE]WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/21/2014 [Mon] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo() 6 Man Tag Match: Hiroshi Yamato, Minoru Tanaka & Ryota Hama vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA() Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree() 6 Man Tag Match: Andy Wu, Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Koji Doi, Jiro “Ikemen” Kuroshio & Rionne Fujiwara() Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama() Zero1 Sanctioned Fire Festival 2014 A Block Match: KAI vs. Ryoji Sai [ZERO1]() Special Tag Match: Keiji Mutoh & Masakatsu Funaki vs. TAJIRI & AKIRA() Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono

  [WRESTLE-1 Upcoming Events Update] July 12th to July 21st.

  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/12/2014 [Sat] 18:00 @ Izumo Gymnasium in Shimane
  () Andy Wu vs. NOSAWA Rongai [Tokyo Gurentai]
  () Shuji Kondo vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio
  () Yasufumi Nakanoue & Daiki Inaba vs. Yusuke Kodama & Koji Doi
  () Ryota Hama vs. Hiroki Murase
  () Masaktsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & MAZADA (Tokyo Gurentai)
  () 6 Man Tag Match: KAI, Hiroshi Yamato & Manabu Soya [FREE] vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree

  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/13/2014 [Sun] 18:00 @ Hiroshima Industrial Building, East Hall
  () Daiki Inaba vs. Hiroki Murase
  () Ryota Hama vs. Rene Dupree
  () Andy Wu vs. NOSAWA Rongai [Tokyo Gurentai]
  () Masaktsu Funaki & Minoru Tanaka vs. TAJIRI & MAZADA (Tokyo Gurentai)
  () 6 Man Tag Match: Shuji Kondo, Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama, Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio
  () KAI & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO [FREE]

  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/15/2014 [Tue] 18:30 @ Joetsu City Kosei Kitakaikan
  () Ryota Hama & Kikutaro [Akiba] vs. NOSAWA Rongai & MAZADA [both Tokyo Gurentai]
  () Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio
  () Andy Wu vs. Yusuke Kodama
  () Masakatsu Funaki & Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono & KAZMA SAKAMOTO [FREE]
  () Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue vs. Shuji Kondo & Minoru Tanaka
  () KAI vs. Rene Dupree

  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/16/2014 [Wed] 18:30 @ Matsumoto Shinshu Sky Park in Nagano
  () Minoru Tanaka vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio
  () Shuji Kondo vs. Andy Wu
  () Ryota Hama & Kikutaro [Akiba] vs. NOSAWA Rongai & MAZADA [both Tokyo Gurentai]
  () Masakatsu Funaki vs. Rene Dupree
  () Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama & Koji Doi
  () KAI, Hiroshi Yamato & Manabu Soya vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1] & KAZMA SAKAMOTO [FREE]

  WRESTLE-1 TOUR 2014 After The IMPACT, 7/21/2014 [Mon] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo
  () 6 Man Tag Match: Hiroshi Yamato, Minoru Tanaka & Ryota Hama vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
  () Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree
  () 6 Man Tag Match: Andy Wu, Daiki Inaba & Hiroki Murase vs. Koji Doi, Jiro “Ikemen” Kuroshio & Rionne Fujiwara
  () Yasufumi Nakanoue vs. Yusuke Kodama

  () Zero1 Sanctioned Fire Festival 2014 A Block Match: KAI vs. Ryoji Sai [ZERO1]

  () Special Tag Match: Keiji Mutoh & Masakatsu Funaki vs. TAJIRI & AKIRA

  () Manabu Soya [FREE] vs. Masayuki Kono

   
 7. Notes: 2 / 2 months ago 

  WRESTLE-1 results for June 22, 2014 [7/6 Ryogoku Contendership Matches]

  image

  WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/22/2014 [Sun] 17:00 @ Hakata StarLanes in Fukuoka

  (1) Ryota Hama, Andy Wu & El Hijo del Pantera vs. Yoshihiro Takayama, NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Takayama (9:01) with an Everest German Suplex Holf on Wu.

  (2) Yasufumi Nakanoue vs. Daiki Inaba
  Winner: Yasufumi (11:02) following the Nakaue (Running Elbow Smash).

  (3) Seiki Yoshioka vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio [WNC]
  Winner: Seiki (8:06) following a Swanton Bomb.

  (4) EWP Intercontinental Contendership Chance Contra Chance Match: Hiroshi Yamato vs. Manabu Soya
  Winner: Yamato (7:00)
  ~ Yamato moves on the title match on 7/6 at Ryogoku.

  (5) TNA World Tag Contendership Match: “Team 246” Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. “Junior☆Stars” Minoru Tanaka & Koji Kanemoto
  Winner: Minoru (15:45) with a FIRE BALL Splash on Hayashi.
  ~ Junior Stars earn the TNA Tag title match on 7/6 at Ryogoku.

  (6) To The IMPACT: KAI, Masakatsu Funaki & Taiyo Kea [FREE] vs. “DESPERADO” Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree
  Winner: Kono (14:33) with a Single Leg Crab on KAI.
  ~ KAI competed even though he is legit injured, it cost him the match as well. KAI, as the self-proclaimed “ace”, does not want to give up his spot at a high profile event at Ryogoku.

  (7) British Mid-Heavyweight Contendership Extreme Royal: Jiro “Ikemen” Kuroshio, Andy Wu, El Hijo del Pantera, Daiki Inaba, Ryota Hama, Kikutaro, NOSAWA Rongai, MAZADA, Rene Dupree, KAZMA SAKAMOTO, Manabu Soya, Taiyo Kea, Yoshihiro Takayama, Yasufumi Nakanoue, Shuji Kondo, and Kaz Hayashi
  Winner: Seiki Yoshioka (19:26) sent Kaz Hayashi over the top rope.
  ~ Seiki earns the title match on 7/6 at Ryogoku.

  http://keepingthespiritalive.tumblr.com/post/88671860250/wrestle-1-event-card-updates-wrestle-1-tour

  The upcoming Ryogoku show will now look as follows..

  FIGHTING ENTERTAINMENT WRESTLE-1 Shogeki~IMPACT~, 7/6/2014 [Sun] 16:00 @ Ryogoku Kokugikan in Tokyo
  () Masakatsu Funaki vs. Kohei Sato [ZERO1]
  () KAI vs. Masayuki Kono

  () Special Single Match: Seiya Sanada vs. Great Muta
  ~ Potential X-Division defense if Sanada remains as champion.

  () TNA World Tag Championship Match: [Champions] Davey Richards & Eddie Edwards vs. [Challengers] Minoru Tanaka & Koji Kanemoto

  () EWP Intercontinental Championship [3 min. 12 rounds] Match: [Champion] Leon Van Gastereen vs. [Challenger] Hiroshi Yamato

  () British Mid-Heavyweight Championship Match: [Champion] (tba) vs. [Challenger] Seiki Yoshioka

 8. Notes: 2 / 2 months ago 

  WRESTLE-1 results for June 21, 2014

  image
  WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/21/2014 [Sat] 18:00 @ Oro City Hall Kagashima


  —————————————————————
  Still no official update released from W-1 on the severity of the injury that KAI sustained. He is still being held off of the shows for this tour and potentially the Ryogoku show on July 6.
  —————————————————————

  (1) Daiki Inaba vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio
  Winner: Kuroshio (8:07) with the Ikemen Spiral (Modified Moonsault Press).

  (2) Kikutaro [Akiba] vs. El Hijo del Pantera
  Winner: Pantera (6:11) following a Swanton Bomb.

  (3) Ryota Hama & Andy Wu vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Wu (9:48) via pinfall on MAZADA.

  (4) Hiroshi Yamato vs. Manabu Soya [FREE]
  Winner: Soya (12:35) following the Wild Bomber.

  (5) Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Minoru Tanaka & Koji Kanemoto [FREE]
  Winner: Minoru (14:40) with a Jumping Cross Armbreaker on Kondo.
  ~ Tomorrow will see the contendership matches for the title matches at the Ryogoku Kokugikan on Jul 6.

  (6) Masakatsu Funaki, Yasufumi Nakanoue & Seiki Yoshioka vs. Masayuki Kono, KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree
  Winner: Funaki (15:07) following the Hybrid Blaster on KAZMA.

  WRESTLE-1 Event Cards 6/18 to 7/6 @ Ryogoku
  http://keepingthespiritalive.tumblr.com/post/88671860250/wrestle-1-event-card-updates-wrestle-1-tour

 9. Notes: 2 / 2 months ago 

  WRESTLE-1 results for June 19, 2014 + KAI out with injury

  image
  WRESTLE-1 TOUR 2014 To The IMPACT, 6/19/2014 [Thu] 18:30 @ Kitakyushu Palace in Fukuoka


  ————————————————————
  KAI suffered an injury to his leg at yesterday’s show and was held off of today’s show, as he was in the hospital for an examination.
  I have gotten word that the injury is more serious than was originally announced, so expect an update when the info is known.
  There is talk that he could be out of action for 2-3 months and this will greatly effect the upcoming Ryogoku show and KAI’s participation in Zero1’s Fire Festival.
  ————————————————————

  (1) Andy Wu & Wrestle Zone (Sponsor Masked Wrestler) vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Zone (9:24) following a Swanton Bomb on NOSAWA.
  ~ Zone was El Hijo del Pantera.

  (2) Ryota Hama vs. Kikutaro
  Winner: Hama (6:23) with the Hamaketsu.

  (3) Daiki Inaba vs. KAZMA SAKAMOTO
  Winner: KAZMA (7:52) following a Somato (Running Low Double Knee’s)

  (4) Hiroshi Yamato & Hiroki Murase vs. Manabu Soya [FREE] & Jiro “Ikemen” Kuroshio
  Winner: Soya (11:14) following the Wild Bomber on Murase.

  (5) Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka
  Winner: Kondo (9:47) following the King Kong Lariat on Seiki.

  (6) To The IMPACT: Masakatsu Funaki & Yasufumi Nakanoue vs. Masayuki Kono & Rene Dupree
  Winner: Funaki (11:02) following the Hybrid Blaster on Dupree.

 10. 4 months ago 

  WRESTLE-1 results for April 27, 2014

  WRESTLE-1 “WRESTLE-1 TOUR 2014 Cherry blossom”, 4/27/2014 [Sun] 17:00 @ Sun Village Shibata in Niigata
  700 Spectators

  (1) Ryota Hama vs. Daiki Inaba
  Winner: Hama (5:21) with the Hamaketsu.

  (2) Andy Wu vs. Kikutaro [Akiba]
  Winner: Wu (7:25) with the Pantera Clutch.

  (3) Yasufumi Nakanoueno & Seiki Yoshioka vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Yasufumi (11:01) following the Nakaue on MAZADA.

  (4) Manabu Soya [FREE] & Hiroshi Yamato vs. Leon Van Gasteren & Ecki Eckstein
  WinnerGasteren (17:52) following the German Cutter on Yamato.

  (5) 8 Man Tag Match: Masakatsu Funaki, Kaz Hayashi, Minoru Tanaka & Koji Kanemoto [FREE] vs. Masayuki Kono, Ryoji Sai [ZERO1], KAZMA SAKAMOTO [FREE] & Rene Dupree
  Winner: Funaki (13:40) following the Hybrid Blaster on KAZMA.

  (6) 5 Big Trial of Hell, 1st Single Match: KAI vs. Shuji Kondo
  Winner: KAI (16:24) with the Splash Plancha.

  Upcoming shows
  http://keepingthespiritalive.tumblr.com/post/83513253890/w-1-news-more-matches-have-been-announced-for

 11. Notes: 2 / 4 months ago 

  WNC [KORAKUEN IMPACT] results for April 25, 2014

  imageWrestling New Classic “KORAKUEN IMPACT”, 4/25/2014 [Thu] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo

  (1) 6 Man Tag Match: Takuya Kito, Masaya Takahashi & El Hijo del Pantera vs. Hiroshi Yamato, Andy Wu & Seiki Yoshioka [all W-1]
  Winner: Pantera () following a Swanton Bomb on Wu.

  (2) PPW Heavyweight Title Match: [Champion] AJ Istria vs. [Challenger] Rionne Fujiwara
  Winner: Rionne () with a Fujiwara Armbar.
  ~ Rionne Fujiwara becomes the new champion.

  (3) 8 Man Tag Match: Makoto, Kaho Kobayashi, Kahoru Hinata & Haruka Kato vs. Lin Byron, Dump Matsumoto, Alex Lee & Aki Shizuku
  Winner: Dump () with a Body Press on Makoto.

  (4) Koji Doi & Jiro “Ikemen” Kuroshio vs. Zeus & The Bodyguard [both FREE]
  Winner: Bodyguard () following a Double Team Choke Slam on Kuroshio.

  (5) Yusuke Kodama vs. Kaz Hayashi [W-1]
  Winner: Hayashi () following the WA4.
  ~ Though in loss, Kodama received praise for the match.

  (8) Syuri & Kyoko Kimura vs. KAORU & Crazy Mary
  Winner: Syuri () with a La Magistral on Mary.

  (7) AKIRA vs. Masakatsu Funaki [W-1]
  Winner: Funaki () following the Hybrid Blaster.

  (8) WNC Championship Match: [Champion] Bernard Van Dam vs. [Challenger] TAJIRI
  Winner: Van Dam () with a Michinoku Driver II.
  ~ AKIRA, Zeus, and The Bodyguard all came out to assert themselves as potential challengers.

 12. Notes: 5 / 5 months ago 

  KAIENTAI DOJO [12th Anniversary Show] results for April 13, 2014

  imageKAIENTAI DOJO 12th Anniversary Show ~ CLUB-K SUPER evolution 12, 4/13/2014 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo
  872 Spectators

  image(1) UWA Middleweight Championship Match: [58th Champion] Makoto Oishi (DDT) vs. [Challenger] Shiori Asahi
  Winner: Oishi (10:42) with a Cross Knee Bar.
  ~ 2nd successful title defense.

  image(2) WEW Hardcore Tag Championship 4WAY Match: [33rd Champions] Bambi & Makoto (WNC) vs. [Challengers] Kunio Toshima & Yuma vs. [Challengers] Ricky Fuji & Kotaro Nasu (U-FILE) vs. [Challengers] Kaji Tomato & Shiba Tank
  Winner: Bambi (4:18) with the Yuma Killer (pin) on Yuma.
  ~ 3rd successful title defense.

  image(3) KAIENTAI DOJO 12th Anniversary Memorial Match: TAKA Michinoku & “The Handsome” JOE vs. Boso Boy Raito & PSYCHO
  Winner: TAKA (9:57) with the Michinoku Driver II on Raito.

  image(4) Special Single Match: Tank Nagai vs. KAI [WRESTLE-1]
  Winner: KAI (9:07) following the LAT and then the Splash Plancha.

  image(5) Bozz Union vs WAR IS OVER 6 Man Tag Match: Daigoro Kashiwa, Ryuichi Sekine & Tigers Mask [FREE] vs. Hiro Tonai, Yuki Sato & Hiroshi Fukuda [UNION]
  Winner: Kashiwa (9:38) with the Mapputatsu (Modified Camel Clutch) on Fukuda.
  ~ Due to the loss WAR IS OVER will be forced to disband.

  image(6) STRONGEST-K TAG Championship Match: [27th Champions] Yuji Hino & HIROKI (Free) vs. [Challengers] Kaz Hayashi & Shuji Kondo (both WRESTLE-1)
  Winner: Hino (17:28) with the Fucking BOMB on Hayashi..
  ~ 1st successful title defense.
  ~ Hino’s power once more proves to be the deciding factor against W-1 talent. What’s next for the K-DOJO vs. W-1 war?

  image(7) CHAMPION OF STRONGEST-K Championship Match: [15th Champion] Kengo Mashimo vs. [Challenger] Saburo Inematsu
  Winner: Inematsu (18:42) with a Thunder Fire Powerbomb.
  ~ Champion falls on his 5th title defense. Inematsu becomes the 16th generation champion.

 13. Notes: 4 / 6 months ago 

  [K-DOJO News] 2 more title matches have been announced for the upcooming Korakuen Hall show on April 13.

  First up will W-1’s Kaz Hayashi & Shuji Kondo taking on the STRONGEST-K TAG Champions in Yuji Hino & HIROKI. Hino has already come and asserted himself as a powerful threat in W-1 and now he will put his newly acquired belt on the line against one of W-1’s more seasoned tag teams.

  Also announced is Shiori Asahi getting a shot against Makoto Oishi for the UWA Middleweight belt. Then lastly W-1’s KAI will also be coming to compete in the promotion as he takes on TAKA Michinoku’s top rookie in Tank Nagai.
  Below is the updated event card at this time.

  KAIENTAI DOJO 12th Anniversary Show ~ CLUB-K SUPER evolution12, 4/13/2014 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

  Newly Announced:
  () Special Single Match: Tank Nagai vs. KAI [WRESTLE-1]

  () UWA Middleweight Championship Match: [Champion] Makoto Oishi vs. [Challenger] Shiori Asahi

  () STRONGEST-K TAG Championship Match: [Champions] Yuji Hino & HIROKI (Free) vs. [Challengers] Kaz Hayashi & Shuji Kondo (both WRESTLE-1)
  ~ 1st title defense.

  Previously Announced:
  (-) CHAMPION OF STRONGEST-K Championship Match: [15th Champion] Kengo Mashimo vs. [Challenger] Saburo Inematsu
  ~ 5th title defense.

 14. Notes: 11 / 6 months ago 

  WRESTLE-1 [W-1 vs TNA @ Ryogoku] results for March 2, 2014

  imageFIGHTING ENTERTAINMENT WRESTLE-1 “KAISEN ~ OUTBREAK ~”, 3/2/2014 [Sun] 17:00 @ Ryogoku Kokugikan in Tokyo
  5,800 Spectators

  [PART 1 - W-1 Sanctioned Matches]

  (1) Hiroshi Yamato, Andy Wu & Daiki Inaba w/ Panyan vs, Kazushi Miyamoto, NOSAWA Rongai & MAZADA
  Winner: Miyamoto (3:38) following the Million Dollar Buster (Neutralizer) on Inaba.

  (2) Ryota Hama vs. Kikutaro
  Winner: Hama (2:32) with the Hamaketsu (Hip Drop pin).

  (3) Manabu Soya & Seiki Yoshioka vs. Ryoji Sai & KAZMA SAKAMOTO
  Winner: Soya (6:10) following the Wild Bomber on KAZMA.

  (4) Special Single Match: Yasufumi Nakanoueno vs. Satoshi Kojima [NJPW]
  Winner: Kojima (9:04) following a Lariat.
  ~ Yasufumi stated that he will continue to grow and one day claim the 3 count over Kojima.

  ~ W-1 announced that they will be returning to the Tokyo Dome City Hall on May 4 and then to the Ryogoku Kokugikan on July 6!

  ~ Kenta Kobashi joined the commentary team.
  ———————————————————————————
  [PART 2 - W-1 vs TNA Sanctioned Matches]

  (5) WRESTLE-1 vs TNA Tag Match: “Junior Stars” Minoru Tanaka & Koji Kanemoto vs. “Bad Influence” Christopher Daniels & Kazarian
  Winner: Daniels (10:43) following the Bad Elimination on Minoru.

  (6) TNA Women Offer Match: Gail Kim vs. Madison Rayne
  Winner: Kim (5:26) following the Eat Defeat.

  (7) WRESTLE-1 vs TNA Single Match: Yoshihiro Takayama [Takayama Hall] vs Abyss
  Winner: No Contest (6:45) Double foul.
  ~ The match ended up outside the ring where Abyss brought out his trademark thumbtacks and laid them out on the entrance ramp. Takayama ended up choke slammed onto the thumbtacks. Neither man would make it back to the ring and the ref deemed it a no-contest.

  (8) WRESTLE-1 vs TNA Single Match: Masakatsu Funaki vs. Bobby Roode
  Winner: Funaki (11:27) with an Ankle Hold.
  ~ Funaki stated that he wants to challenge Kurt Angle!

  (9) WRESTLE-1 vs TNA Special 6 Man Tag Match: Keiji Mutoh, “X” = Taiyo Kea & Rob Terry vs. Samoa Joe, Masayuki Kono & Rene Dupree
  ~ Taiyo Kea is Mutoh’s special mystery partner!
  imageWinner: Mutoh (13:34) following the Shining Wizard to Dupree.
  ~ Joe turned on Kono at the end of the match as he did not want to use cheap tactics against the other team. This set up Mutoh’s team to gain the edge and the victory.
  ~ Kea, who is still on a limited schedule because of school, stated that he feels really good and is in great condition. The best he has been in a long time. He said that there is still plenty for him to still do in the future.
  ~ Mutoh stated that he does not plan to retire at this team, even though the stipulation put forth by Kono trying to force Mutoh to retire. Mutoh also compared himself to Antonio Inoki and stated that he aims to bring up Rob Terry to be like Hulk Hogan. Mutoh believes that Terry has all the potential in the world to be a future star.

  (10) TNA World Tag Championship 3WAY Match: [Champions] “The Wolves” Davey Richards & Eddie Edwards vs. [Challengers] “Team 246” Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. [Challengers] “BroMans” Robbie E & Jessie Godderz
  Winner: Godderz (12:45) following the Bro Down on Kaz.
  ~ The BroMans regain the TNA Tag belts.
  ~ Kaz stated that he wants rematch but just against Richards and Edwards, as the match was original scheduled to be.

  (11) X-DIVISION Championship Match: [Champion] Austin Aries vs. [Challenger] Seiya Sanada
  image
  imageWinner: Sanada (17:40) with a Rounding Body Press (Moonsault).
  ~ Sanada becomes the new X-Division Champion.
  image~ Backstage, Sanada received congratulations from many wrestlers from W-1.
  ~ Manabu Soya also stated that Sanada is now clearly the “ace” of W-1.
  ~ Sanada stated that he is very grateful to be a champion in the second largest pro-wrestling organization in the world. He stated that he wants to prove himself as a top level champion. He looks forward to be able to compete abroad now as a champion and hopes to defend the belt in Japan in the future.
  image

  (12) TNA World Heavyweight Championship Match: [Champion] Magnus vs. [Challenger] KAI
  Winner: Magnus (14:37) following a Diving Elbow Drop.
  image~ Magnus retains the World Heavyweight belt.
  ~ Magnus applauded KAI for the match and that he is looking forward to the continued partnership between TNA & W-1.
  ~ KAI stated that underestimated the champion, but he is honored to have received the opportunity. KAI stated that he will take this opportunity to continue growing and learning and hopes to earn another title shot in the future. KAI closed it out by saying that the future looks exciting with the W-1 and TNA relationship.

  ——————————————————————
  ~ Keiji Mutoh, as the Great Muta, and Seiya Sanada are scheduled to compete at TNA’s Lock Down PPV on March 9 in Miami, Florida.

  ~ Great Muta, Seiya Sanada & Tiger Uno vs. Christopher Daniels, Kazarian & Chris Sabin.

 15. Notes: 3 / 6 months ago 

  WRESTLE-1 results for February 23, 2014

  image
  WRESTLE-1 TOUR 2014 WEST SIDE STORY, 2/23/2014 [Sun] 18:00 @
  Hiroshima Industrial Hall West Exhibition Hall

  (1) Hiroshi Yamato vs. Koji Kanemoto
  Winner: Kanemoto (5:55) with an Ankle Hold.

  (2) Ryota Hama vs. NOSAWA Rongai
  Winner: Hama (5:35) with the Hamaketsu.

  (3) Shu Shibutani vs. Hikaru Shida
  Winner: Shibutani (5:38) via pinfall.

  (4) Rob Terry & Andy Wu vs. Yoshihiro Takayama & MAZADA
  Winner: Terry (10:33) with an Avalanche Hold on MAZADA.

  (5) WRESTLE-1 vs DESPERADO Single 3 Match Series: Masakatsu Funaki vs. KAZMA SAKAMOTO
  Winner: Funaki (5:01) following the Hybrid Blaster.

  (6) WRESTLE-1 vs DESPERADO Single 3 Match Series: Manabu Soya vs. Masayuki Kono
  Winner: Kono (9:51) following a Running Knee.

  (7) WRESTLE-1 vs DESPERADO Single 3 Match Series: Seiya Sanada vs. Rene Dupree
  Winner: Sanada (6:10) with a Rounding Body Press.

  (8) 6 Man Tag Match: KAI, Yasufumi Nakanoueno & Seiki Yoshioka vs. Kaz Hayashi, Shuji Kondo & Minoru Tanaka
  Winner: KAI (18:37) with the Splash Plancha on Minoru.

  ~ Next show is on 2/25.. as usual the event card will be announced at the show.

avatar_128
 
 
Follow me as I post the latest news from Japan as well as talk about sport of of Puroresu / プロレス (Japanese Pro Wrestling) in general. I will also post Videos, talk matches, answer questions, and do my best to spread the Puroresu Love! www.twitter.com/PuroresuSpirit facebook.com/Puroresuspirit puroresuspirit.com ----------------------------------------------------- Join the official FB Group! . Puroresu Spirit News Group ----------------------------------------------------- Spirit Exclusive posts.

This Week in Puroresu

Upcoming Title Matches

Puroresu Calender 2014

-----------------------------------------------------

2013 Year in Review

2013 Recommended Matches

----------------------------------------------------- All posts on this blog, unless stated otherwise, are translated and written by me, Charles/BushidoRX/ブシドRX

Thanks for following!

Direct Links to the latest news!

All Japan News and Results

BJW News and Results

DDT/Union News and Results

FREEDOMS News and Results

K-DOJO News and Results

NJPW News and Results

NOAH News and Results

Real Japan News and Results

Tenryu Project News and Results

WRESTLE-1 News and Results

ZERO1 News and Results

--------------------------------------------------- HELP KEEP THE SPIRIT ALIVE!

---------------------------------------------------
 
 

Following

pwponderingsrespectthisringcewshreviewspuroresusundayiwantpuroresuchikaraspecialcgstongdatanguishleodalmolinstrongstyleradio
 

Tumblr